Od lewej: herb Powiatu Przasnyskiego, napis

LXXX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 8 stycznia 2024 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2024-2037 (Nr druku 560/2024).
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2024 (Nr druku 561/2024).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Przasnysz (Nr druku 562/2024).
7. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Zakończenie sesji.