Miejski Dom Kultury pod koniec generalnego remontu, stan na koniec 2023 roku

Dobiegają końca prace, które przywrócą blask zabytkowemu gmachowi Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu. Oficjalne otwarcie wyremontowanego obiektu zaplanowano na 3 kwietnia 2024 roku. Nowoczesna instytucja kultury będzie służyła nie tylko mieszkańcom miasta, ale i całego powiatu przasnyskiego. Z tej przyczyny Starostwo Powiatowe w Przasnyszu dołożyło do inwestycji 1 mln zł z własnych środków. Ostatnia 300 - tysięczna transza trafi na ten cel już wkrótce.

8 stycznia 2024 r., podczas LXXX Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, jednogłośnie podjęto uchwałę dotyczącej udzieleniu Miastu Przasnysz pomocy finansowej na wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi- Kotkowskiego w Przasnyszu" w kwocie 300 tys. zł. Pomoc zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Przasnyskiego w 2024 roku.

W ten sposób Powiat Przasnyski dołoży do inwestycji łącznie 1 mln zł, ponieważ pomoc finansowa w wysokości 700 tys. zł popłynęła na ten cel w roku ubiegłym.