Przasnyski odcinek drogi wojewódzkiej Mława – Przasnysz – Ostrołęka

8 stycznia 2024 roku, Rada Powiatu Przasnyskiego podjęła uchwałę dotyczącą zmian w budżecie na 2024 rok, które będą miały istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 544. Chodzi o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej Mława – Przasnysz – Ostrołęka, obejmującego fragment od ulicy Tuwima w Przasnyszu do Karwacza. Zadanie, obejmujące m.in. budowę ronda w Zawadkach, będzie realizowane dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ramach inwestycji na skrzyżowaniu w Zawadkach powstanie rondo, zaś od Przasnysza do Strefy Gospodarczej w Sierakowie zostanie wybudowana ścieżka rowerowa. Przebudowany zostanie cały odcinek DW 544 prowadzący do Karwacza.

Dotacja celowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 16.100.000,00 zł umożliwi realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. Mława-Przasnysz-Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 5 od km 115+078 do km 118+000".

Powiat Przasnyski przygotował dokumentację techniczną i uzyskał decyzję ZRiD, co po wyłonieniu wykonawcy inwestycji pozwoli na szybkie jej rozpoczęcie. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, prace powinny zacząć się już w marcu br. Podczas wcześniejszej z sesji Rady Powiatu Przasnyskiego Radni podjęli uchwałę intencyjną o udzieleniu Województwu Mazowieckiemu dotacji w wysokości 423 tys. zł z przeznaczeniem na ten cel.

Galeria zdjęć