Grafika informuje o nowych świadczeniach dla osób z niepełnosprawnością. Treść w artykule.

ZUS informuje, że 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Świadczenie przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Treść infografiki 1:
Nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnością.
Warto wiedzieć:
- Kwota świadczenia będzie obliczona jako procent otrzymywanej renty socjalnej i będzie wynosiła od 40% do 220% jej wysokości
- Świadczenie będzie przysługiwało na podstawie decyzji, która będzie ustalać poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 punktów)
- Decyzję o poziomie potrzeby wsparcia będzie wydawał (na wniosek) wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON)

Treść infografiki 2:
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 1 stycznia nowe świadczenie wspierającje dla osób z niepełnosprawnością.

Treść infografiki 3:
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kiedy złożyć do ZUS wniosek o świadczenie wspierające? W miesiącu, w którym otrzymasz ostateczną decyzję o ustaleniu potrzeby wsparcia.

Szczegółowe informacje zostały zawarte  w załączniku poniżej.

Galeria zdjęć