Grafika informuje o zmianach w komunikacji publicznej w Powiecie Przasnyskim. Treść w artykule.

Komunikat!

Od 15 stycznia 2024 roku przywracamy połączenia autobusowe na terenie powiatu przasnyskiego.

Przywróceniu ulegają linie U002, U004, U008, U012, U013.

Szczegółowe rozkłady każdej linii znajdują się w zakładce poświęconej komunikacji publicznej Powiatu Przasnyskiego pod adresem - https://powiat-przasnysz.pl/pl/artykul/komunikacja-publiczna-w-powiecie-przasnyskim