Sesja Rady Powiatu

LXXXI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 31 stycznia 2024 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXXX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2023 roku.
5. Przyjęcie Sprawozdania za rok 2023 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Przasnyski.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2024-2037 (Nr druku 563/2024).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2024 (Nr druku 564/2024).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Powiatu Przasnyskiego na 2024 rok (Nr druku 565/2024).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przasnyskiego na 2024 rok (Nr druku 566/2024).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok (Nr druku 567/2024).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Nr druku 568/2024).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 569/2024).
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 570/2024).
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Przasnyskiego nieruchomości w drodze darowizny (Nr druku 571/2024).
15. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zakończenie sesji.