Od lewej: herb Powiatu Przasnyskiego, napis

Uchwała Nr 809/2024 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, które przeznaczone zostały do dzierżawy na cele rolnicze w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.