Grafika ogłoszenie z herbem Powiatu Przasnyskiego, konkurs ofert na zadania publiczne.

Uchwała Nr 817/2024 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 lutego 2024 roku - Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej”.

Dokumenty są dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.