Grafika ogłoszenie z herbem Powiatu Przasnyskiego, nabór do komisji konkursowej.

Uchwała Nr 818/2024 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 lutego 2024 roku - Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza nabór na  członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej”.

Dokumenty są dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.