Odcinek drogi DW544 na trasie Przasnysz-Karwacz

13 lutego 2024 roku dokonano otwarcia ofert złożonych przez oferentów chętnych do wykonania zadania publicznego, jakim jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544, prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. Najniższą ofertę cenową złożyła firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 13 371 510,87 zł, jednak procedura wyłonienia wykonawcy nadal trwa.

Dzięki dobrej współpracy Zarządu Powiatu Przasnyskiego z samorządem Województwa Mazowieckiego pozyskano środki pochodzące z budżetu wojewódzkiego jeszcze w tym roku  na kolizyjnym skrzyżowaniu tuż za Przasnyszem powstanie rondo, zaś od Przasnysza do Strefy Gospodarczej w Sierakowie zostanie wybudowana ścieżka rowerowa.

Dotacja celowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 16.100.000,00 zł umożliwi realizację zadania „,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. Mława-Przasnysz-Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 5 od km 115+078 do km 118+000". Powiat Przasnyski dołożył również swój wkład finansowy w przedsięwzięcie: Radni Rady Powiatu Przasnyskiego pod koniec 2023 roku podjęli uchwałę intencyjną o udzieleniu Województwu Mazowieckiemu dotacji w wysokości 423 tys. zł z przeznaczeniem na ten cel.

Powiat Przasnyski przygotował dokumentację techniczną i uzyskał decyzję ZRiD, co po wyłonieniu wykonawcy inwestycji pozwoli na szybkie jej rozpoczęcie. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, prace nad rozbudową drogi mogą rozpocząć się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Galeria zdjęć