Od lewej: herb Powiatu Przasnyskiego, napis

Uchwała Nr 822/2024 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych w obrębie 0001 Miasta Przasnysz, w rejonie ulic: Dworskiej i Zamkowej, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 584/151, 584/152, 584/154 i 584/155, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.