Koparka zdejmuje starą nawierzchnię ścieżki rowerowej

W odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców, władze Powiatu Przasnyskiego zdecydowały się przeprowadzić remont wybudowanej w poprzedniej kadencji ścieżki rowerowej z Przasnysza do Chorzel, której zły stan stwarzał zagrożenie dla użytkowników.  Dzięki 585 tys. zł pozyskanym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyremontowany zostanie 3 km odcinek od ul. Królewieckiej w stronę Osówca. Wkrótce podpisana zostanie umowa z Wykonawcą na  kolejne 11 km tej trasy!

Do Zarządu Powiatu Przasnyskiego wielokrotnie zwracali się mieszkańcy, którzy skarżyli się na zły stan ścieżki rowerowej prowadzącej z Przasnysza do Chorzel. Wybudowana w poprzedniej kadencji bitumiczna nawierzchnia jest popękana i przerasta trawą, co utrudnia poruszanie się po niej rowerem. Za sprawą wniosku złożonego do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, udało się pozyskać 585 321,08 zł. Następnie w drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę zadania, który rozpoczął już prace budowlane. 27 lutego 2024 roku Starosta Przasnyski Paweł Mostowy wraz z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu Kazimierzem Pióro sprawdzali postępy prac realizowanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, które zadeklarowało wykonanie przedmiotu zamówienia za 789 905,67 zł.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi powiatowej nr 3213 W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki w km od 2+655 do km 5+730 w zakresie ścieżki rowerowej oraz opaski do niej przylegającej po stronie lewej i prawej. Planowany do przebudowy odcinek drogi posiada trzy skrzyżowania, oznakowanie pionowe oraz poziome.  Remontowi podlegać będzie nawierzchnia jezdni ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,00 mb oraz remont/uzupełnienie opaski po stronie prawej i lewej ścieżki rowerowej, wykonanej z kruszywa łamanego o szerokości 2x1,00 mb.

Galeria zdjęć