Plac budowy ronda w Chorzelach przy ulicy Zarębskiej

Dzięki skutecznym działaniom obecnych władz Powiatu Przasnyskiego i dobrej współpracy z samorządem Województwa Mazowieckiego, w ciągu drogi wojewódzkiej 614 w Chorzelach powstaje rondo, które połączy drogę powiatową nr 3249 W z siecią drogową województwa mazowieckiego (przecięcie z ul. Zarębską). Postępu prac na terenie budowy doglądał osobiście Starosta Przasnyski Paweł Mostowy z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu Kazimierzem Pióro.

Na budowę ronda z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem Powiat Przasnyski Pozyskał 5,2 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego, co pozwoli na całkowite sfinansowanie budowy ze środków zewnętrznych. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z Suwałk, które zadeklarowało wykonanie przedmiotu zamówienia za sumę 4 722 430,94 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, sprawowanie nadzoru przyrodniczego w toku wykonywanych robót budowlanych w celu budowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele-Krukowo-Myszyniec z drogą powiatową nr 3249 W – ul. Rataja, w miejscowości Chorzele, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa oraz płynności ruchu. Zadanie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i zostanie wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca wybuduje rondo wraz z infrastrukturą techniczną, wykonując roboty z branży drogowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Galeria zdjęć