Od lewej: herb Powiatu Przasnyskiego, napis

II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 22 maja 2024 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Przasnyskiego za 2023 rok”.
5. Przyjęcie „Oceny sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu przasnyskiego za rok 2023”.
6. Przyjęcie „Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu 
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu przasnyskiego za rok 2023”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2024-2037 (Nr druku 7/2024).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2024 (Nr druku 8/2024).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie – Miasto Przasnysz (Nr druku 9/2024).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Rewizyjnej (Nr druku 10/2024).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Nr druku 11/2024).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Nr druku 12/2024).
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Nr druku 13/2024).
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Budżetowej (Nr druku 14/2024).
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej (Nr druku 15/2024).
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego (Nr druku 16/2024).
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego (Nr druku 17/2024).
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury (Nr druku 18/2024).
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury (Nr druku 19/2024).
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (Nr druku 20/2024).
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (Nr druku 21/2024).
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy (Nr druku 22/2024).
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy (Nr druku 23/2024).
24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do pracy 
w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (Nr druku 24/2024).
25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Przasnyskiego za rok 2024 (Nr druku 25/2024).
26. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
27. Interpelacje i zapytania.
28. Wnioski i oświadczenia.
29. Zakończenie sesji.