Napis: Młodzieżowa Rada Powiatu Przasnyskiego z logiem oraz budynkiem Starostwa w tle

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Powiatu Przasnyskiego o okręgach wyborczych i liczbie mandatów przypadających na dany okręg wyborczy w wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu Przasnyskiego zarządzonych na dzień 21 lutego 2024 roku.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu