Kalendarium statystyczne badań ankietowych 2023.

W ramach wspierania akcji informacyjnej, przyczyniającej się do poszerzenia wiedzy o badaniach ankietowych wśród mieszkańców oraz zwiększenia rozpoznawalności Urzędu Statystycznego - prezentujemy grafikę kalendarium badań.

Tożsamość ankietera można sprawdzić dzwoniąc na Infolinię Statystyczną - 22 279 99 99, lub za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2022/index.htm. Ankieterzy statystyczni przeprowadzający badania na terenie województwa mazowieckiego są pracownikami Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Statystyczne badania ankietowe mają charakter reprezentacyjny. co oznacza że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Aktywny udział w badaniu i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Przekłada się to na wielkość wskaźników służących do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej oraz monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań. Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, rolnictwa, warunków życia, a także poziomu ubóstwa.