Sesja Rady Powiatu

LXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 7 lutego 2023 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Nr druku 458/2023).
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych (Nr druku 459/2023).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wicestarosty Przasnyskiego (Nr druku 460/2023).
7. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Zakończenie sesji.