Grafika z napisem

Obwieszczenie Nr RGN.683.3.75.2022 Starosty Przasnyskiego z dnia 9 maja 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0016 Kozin, gmina Krasne, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 125/1 o pow. 0,0089 ha, nr 226/1 o pow. 0,0014 ha oraz nr 297/1 o pow. 0,0068 ha.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.