Uchwała Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego.

Wszelkie dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.