Przedstawiciele Powiatu Przasnyskiego i siostra zakonna, Klaryska Kapucynka

Władze Powiatu Przasnyskiego podpisały umowę na dofinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich w Zespole Klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu.

6 czerwca Władze Powiatu Przasnyskiego w osobach: starosty Pawła Mostowego, wicestarosty Renaty Kosman oraz Etatowego Członka Zarządu Bożeny Bieńkowskiej, przy kontrasygnacie skarbnik Beaty Czaplickiej podpisały umowę z Siostrą Przełożoną Agnieszką Wawrzyniak na dofinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich w Zespole Klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu.

Całkowita wartość zadania pn.„Prace remontowo - konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu” wynosi 698 500,00 zł. Na przyznaną dotację składają się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 684 530,00 oraz środki z budżetu Powiatu Przasnyskiego w wysokości 13 970,00 zł.

W ramach zadania zostaną wykonane prace konserwatorskie/restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku Architektonicznego zespołu sakralnego kościoła p.w. Św. Klary i Św. Józefa wraz z wystrojem wnętrz i otoczeniem.