Oświadczenie Powiatu Przasnyskiego

Do Starostwa Powiatowego w dniu 30.01.2023 roku wpłynęło orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 21.07.2016 roku, na mocy którego uznano, że Waldemar Trochimiuk, wicestarosta Powiatu Przasnyskiego, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne z uwagi na to, że w ocenie w/w Sądów, powinien ujawnić w oświadczeniu lustracyjnym swoją służbę w Jednostce Wojskowej w Przasnyszu jako organie bezpieczeństwa państwa PRL.

Na mocy zapisów Ustawy Lustracyjnej, z dniem wpłynięcia orzeczenia do Rady Powiatu Waldemar Trochimiuk przestał sprawować funkcję wicestarosty Powiatu Przasnyskiego.

W związku z powyższym Starosta Przasnyski wystąpił w tym samym dniu do Rady Powiatu Przasnyskiego z wnioskiem o odwołanie Wicestarosty z funkcji, co ma być przedmiotem głosowania na sesji Rady Powiatu w dniu 7 lutego 2023 roku.