Czterech elegancko ubranych mężczyzn pozuje do zdjęcia na terenie przekazywanej działki

W czwartek, 22 lutego 2024 r. Starosta Przasnyski Paweł Mostowy spotkał się Dyrektorem Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie Zenonem Kowalewskim oraz Kierownikiem Placówki Terenowej KRUS w Przasnyszu Grzegorzem Lewandowskim. Celem spotkania było podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego w sprawie przekazania w trwały zarząd niezabudowanej nieruchomości przy ul. Makowskiej w Przasnyszu, stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Przasnyszu. W spotkaniu udział wziął również senator RP Krzysztof Bieńkowski, który jako były starosta rozpoczął starania wiedząc o ciężkiej sytuacji lokalowej KRUS w Przasnyszu.

Dotychczasowa siedziba KRUS w Przasnyszu mieści się w budynku przy ul. Kilińskiego 19. Budynek posiada niewielką powierzchnię, nie spełnia standardów współczesności, nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnością, co rodziło groźbę likwidacji tej niezwykle ważnej z punktu widzenia mieszkańców placówki. Lokalny punkt, gdzie rolnicy mogą załawiać sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz rentami i emeryturami, ma kluczowe znaczenie dla wielu rodzin z terenu Powiatu Przasnyskiego, którzy unikają kosztownych i długotrwałych podróży do innych miast.
Z tej przyczyny troską Zarządu Powiatu Przasnyskiego było zapewnienie dalszej obecności przedstawicielstwa KRUS w stolicy powiatu. Trwające od dłuższego czasu przygotowania zwieńczono 22 lutego 2024 r., kiedy podpisano protokół zdawczo-odbiorczy w sprawie przekazania i przyjęcia w trwały zarząd nieruchomości niezabudowanej - działki nr 2071 o powierzchni 0,1269 ha, położonej w obrębie 0002 Miasta Przasnysz przy ul. Makowskiej.

Stroną przekazującą jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Starostę Przasnyskiego Pawła Mostowego, zaś stroną przejmującą jest Skarb Państwa - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, reprezentowana przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie Zenona Kowalewskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przekazanie nieruchomości na rzecz KRUS zapewni stabilną obecność przedstawicielstwa tej instytucji w Powiecie Przasnyskim, a także dalsze funkcjonowanie oraz rozwój Placówki Terenowej KRUS w Przasnyszu.

Galeria zdjęć