Grafika. Od lewej: napis

Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr 27/2024 z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 540/1 o pow. 0,0729 ha, położonej w obrębie 0004 Czernice Borowe, gm. Czernice Borowe, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej