Uchwała Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 628/2023 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 623/2023 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego.