Zapraszamy na odkryte baseny w Przasnyszu

Upał daje się we znaki? Szukacie idealnego miejsca, aby ochłodzić się i zrelaksować na świeżym powietrzu, w dodatku bez konieczności wyjazdu z Przasnysza i BEZPŁATNIE? Zapraszamy do kompleksu basenów odkrytych przy ul. Mazowieckiej 25 w Przasnyszu!

Data publikacji: 2024-07-11

Przejdź do aktualności

Powiat Przasnyski zakupił samochód ciężarowy do 3,5 T ze skrzynią na potrzeby utrzymania dróg

Samochód posłuży do przejazdu pracowników oraz przewożenia sprzętu i materiałów w celu efektywnego utrzymywania dróg powiatowych. Nowo zakupiony pojazd pozwoli na bardziej elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej i organizowanie pracy zespołów drogowych. 

Data publikacji: 2024-07-10

Przejdź do aktualności

Ogłoszenia i Komunikaty

Uchwała Nr 27/2024 Zarządu Powiatu Przasnyskiego, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarząd Powiatu Przasnyskiego roku ogłasza wykaz niezabudowanych nieruchomości, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 203/21, 203/23 i 203/31, położonych w obrębie 0033 Sierakowo, gmina Przasnysz, stanowiących własność Skarbu Państwa, w których prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Przasnyskiego przeznaczone zostało do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Data publikacji: 2024-07-09

Przejdź do aktualności

Ogłoszenia i Komunikaty

Zapraszamy na "Kulturalne Lato z Biblioteką" ze wsparciem Powiatu Przasnyskiego

Od 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu pełni zadania biblioteki powiatowej, działając nie tylko na rzecz Przasnyszan, ale także całej społeczności powiatu. Dzięki naszej współpracy odbyło się dotychczas wiele ciekawych inicjatyw, przeznaczonych dla mieszkańców w różnym wieku. Nie zapomnieliśmy o nich także w wakacje, kiedy na najmłodszych, ale także tych starszych, czeka moc letnich atrakcji, które Powiat Przasnyski wsparł kwotą 15 tysięcy złotych.

Data publikacji: 2024-07-08

Przejdź do aktualności

Powiat Przasnyski zakupił nową kosiarkę na potrzeby bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Nowy sprzęt, będący w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu, już od dziś jest wykorzystywany do precyzyjnego wykaszania przydrożnych rowów i poboczy dróg powiatowych, w celu poprawy widoczności dla jej użytkowników. Dzięki poszerzeniu zasobów powiatowego sprzętu do utrzymania dróg będzie estetyczniej i przede wszystkim bezpieczniej!  

Data publikacji: 2024-07-08

Przejdź do aktualności

Powiat Przasnyski zawarł umowę o wartości ok. 9,3 mln zł na utworzenie Oddziału Opieki Senioralnej

Sukcesem zakończyło się postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy II etapu prac, które doprowadzą do utworzenia oddziału opiekuńczego dla seniorów (Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego) z możliwością leczenia chorób zakaźnych. W ciągu kilku najbliższych miesięcy firma Dariusz Załuska Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe z Ostrołęki, zrealizuje prace wykończeniowe oraz zakupi komplet wyposażenia i urządzeń medycznych do 16 sal, które pomieszczą 51 łóżek dla pacjentów.

Data publikacji: 2024-07-03

Przejdź do aktualności

Rozstrzygnięto przetarg na budowę ronda w Rembielinie!

28 czerwca br. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie poinformował, że wybranym w przetargu wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, który złożył ofertę opiewającą na 4 992 572,20 zł brutto, zdobywając najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Data publikacji: 2024-07-02

Przejdź do aktualności

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych pod patronatem Starosty Przasnyskiego

W niedzielę, 30 czerwca 2024 r. uroczystą Mszą Świętą rozpoczęły się obchody 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych. Dla druhów, mieszkańców Czernic oraz wszystkich przasnyskich strażaków była to okazja nie tylko do świętowania, ale również podsumowania ostatnich lat ich chlubnej działalności. W uznaniu wkładu czernickiej jednostki w bezpieczeństwo pożarowe powiatu organizację imprezy wsparł Zarząd Powiatu Przasnyskiego.

Data publikacji: 2024-07-02

Przejdź do aktualności

Kondolencje dla Pana Piotra Kołakowskiego oraz Rodziny - z powodu śmierci Ojca

Szczere wyrazy współczucia i głębokiego żalu Panu Piotrowi Kołakowskiemu, Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im KEN w Przasnyszu oraz Rodzinie - z powodu śmierci Ojca, składają Starosta Przasnyski Paweł Mostowy wraz z Zarządem Powiatu, Rada Powiatu Przasnyskiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz wszystkich jednostek podległych.

Data publikacji: 2024-07-02

Przejdź do aktualności

Przetargi Powiatu

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, ul. Dworska i Zamkowa w Przasnyszu

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych w rejonie ulic: Dworskiej i Zamkowej w Przasnyszu, oznaczonych jako działki: 584/151, 584/152, 584/154, 584/155

Data publikacji: 2024-07-02

Przejdź do aktualności