Grafika promująca sekcję poświęconą informacji na temat Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatu Przasnyskiego. Przedstawia logo serwisu epuap2, herb powiatu przasnyskiego oraz napis: Elektroniczna S

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatu Przasnyskiego na platformie ePUAP:

/i50xh0r8ws/skrytka

/i50xh0r8ws/SkrytkaESP

  • Co to jest ePUAP?

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji. Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia obywatelom i przedsiębiorcom podstawowych usług w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją. Wśród użytkowników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gmin. Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego oraz oparty na mechanizmie pojedynczego logowania, który umożliwia stosowanie tego samego logowania na stronach różnych usługodawców.

Instrukcja składania dokumentów/wniosków/pism za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

UWAGA ! W celu złożenia wniosku/pisma do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl oraz
indywidualnego profilu zaufanego.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie platformy ePUAP. Aby złożyć pismo przez skrzynkę podawczą ePUAP
należy:
* Jeśli użytkownik nie ma konta na ePUAP - Założyć darmowe konto oraz indywidualny profil zaufany na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl.
* Jeśli użytkownik posiada konto na ePUAP:
a) Zalogować się na ePUAP - www.epuap.gov.pl za pomocą indywidualnego profilu zaufanego bądź certyfikatu kwalifikowanego;
b) Przejść do zakładki „Katalog spraw” – pierwsza zakładka pod logo ePUAP po lewej stronie;
c) Przewinąć stronę i znaleźć sekcję „Inne sprawy urzędowe” w której znajduje się podsekcja „korespondencja z urzędem”;
d) Z rozwiniętego menu wybrać zakładkę „Najczęściej załatwiane sprawy” – po lewej stronie menu;
e) Wybrać pozycję „Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór”;
f) W opisie usługi należy wybrać „Załatw sprawę”;
g) W otwartym dokumencie w okienku „Ustaw/zamień adresata” należy wpisać "STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU" i wybrać z wyświetlonej listy STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU (i50xh0r8ws)
h) Kliknąć wyświetloną nazwę, platforma automatycznie zaadresuje dokument;
i) Poniżej pojawią się dane użytkownika i dane instytucji, do której wysyłany jest dokument, należy dalej wybrać rodzaj pisma, wpisać tytuł pisma, treść pisma, opcjonalnie dodać załączniki i przesłać do Urzędu.
Adres skrytki ePUAP urzędu to: /i50xh0r8ws/skrytka
Dodatkową pomoc można znaleźć na www.epuap.gov.pl w dziale pomoc – lewy górny róg strony.

2. Dostarczenie dokumentów/dokumentów z załącznikami podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub indywidualnym profilem zaufanym poprzez pocztę elektroniczną na adres starostwo@powiat-przasnysz.pl

Informujemy, że wysłanie dokumentów tą metodą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można jedynie uzyskać przekazując dokument drogą
wymienioną w pkt.1, która jest preferowana dla tut. Urzędu.

3. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu:
* Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades lub Pades, lub za pomocą indywidualnego profilu zaufanego;
* Akceptowalne formaty załączników to:
a) Microsoft Word / Libre Office Writer - *.DOC, *.RTF, *.DOCX, *.ODT;
b) Microsoft Excell / Libre Office Calc - *.XLS, *.XLSX, *.ODS;
c) Inne pliki tekstowe - *.TXT;
d) Pliki graficzne - *.GIF, *.TIF, *.BMP, *.JPG, *.PNG, *.DGN, *.DWG, *.PPS, *.PPT, *.PPSX, *.PPTX;
e) Pliki do odczytu - *.PDF;
f) Archiwa - *.ZIP, *.RAR, *.7z;