Interpelacje i zapytania radnych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Przasnyskiego oraz w Systemie Rada Powiatu. Linki do stron znajdują się poniżej.


Materiały

Interpelacje i zapytania w Biuletynie Informacji Publicznej
Interpelacje i zapytania w Systemie Rada Powiatu


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578

Art. 21, ust. 13. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578