Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Mazowsze serce Polski, logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powiat Przasnyski zrealizował projekt pn.„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” nr RPMA.10.03.01-14-7150/16  w okresie 01.06.2017 - 31.12.2018 r. Projekt współfinansowany ze środków Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś X Edukacja dla rozwoju Regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Projekt skierowany był do 200 uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu.

Osiągnięte cele Projektu:

  • podniesienie kompetencji zawodowych 160 uczniówzwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez udział w stażachi praktykazawodowych u lokalnych Przedsiębiorców;
  • podniesienie kompetencji lub nabycie kwalifikacji przez 200 uczniów, którzy brali udział w kursach i szkoleniach zawodowychm.in. barmańskim, kelnerskim, baristy, carvingu, warsztatach czekoladowych, księgowości w małej firmie, spawacza MAG, kurs AutoCAD, wózków widłowych, obsługi opryskiwaczy, kombajnisty, prawo jazdy kat. B+E;
  • doposażone zostały pracownie szkolne (ekonomiczna i elektrotechniki, gastronomiczna i rolnicza) w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu: 1 538 562,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 383 842,00 zł