Skarbnik Powiatu Przasnyskiego informuje o nowych numerach rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Przasnyszu:

  • 91 1020 1592 0000 2202 0263 1307 - rachunek opłat komunikacyjnych, dochodów powiatu,
  • 06 1020 1592 0000 2702 0263 1331 - rachunek wpłat wadium,
  • 07 1020 1592 0000 2202 0263 1364 - rachunek dochodów Skarbu Państwa, m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, karty parkingowe,
  • 77 1020 1592 0000 2102 0263 1414 - rachunek opłat geodezyjnych,
  • opłaty skarbowe, w tym od pełnomocnictw, należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Przasnyszu".