Logotyp Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Łączna wartość grantu:  8 957,01 zł (ze środków europejskich - 7 539,12 zł, oraz z budżetu państwa – 1 417,89 zł).