Na zdjęciu widoczni są kolejno od lewej strony: Jarosław Szmulski, Leszek Czarzasty, Dariusz Wilga, Janusz Osiadacz, Rafał Gotowiec, Maria Magdalena Malińska, Zenon Szczepankowski, Katarzyna Wróblewsk

Skład Rady Powiatu Przasnyskiego VI kadencji


 1. Katarzyna Wróblewska - Przewodnicząca Rady
 2. Małgorzata Grabowska - Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Leszek Czarzasty - Wiceprzewodniczący Rady
 4. Agnieszka Gadomska
 5. Rafał Gotowiec
 6. Magdalena Król-Piórkowska
 7. Maria Magdalena Malińska
 8. Paweł Mostowy
 9. Krzysztof Adam Nieliwodzki
 10. Edward Orłowski
 11. Janusz Osiadacz
 12. Wojciech Piórkowski
 13. Zenon Szczepankowski
 14. Mariusz Szempliński
 15. Jarosław Szmulski
 16. Renata Wenda
 17. Dariusz Wilga

Komisje Rady Powiatu

Komisja Budżetowa

 1. Jarosław Szmulski - przewodniczący
 2. Leszek Czarzasty
 3. Rafał Gotowiec
 4. Maria Magdalena
 5. Renata Wenda

Komisja Rewizyjna

 1. Krzysztof Adam Nieliwodzki - przewodniczący
 2. Janusz Osiadacz
 3. Zenon Szczepankowski
 4. Mariusz Szempliński
 5. Dariusz Wilga

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

 1. Leszek Czarzasty - przewodniczący
 2. Maria Magdalena Malińska
 3. Paweł Mostowy
 4. Wojciech Piórkowski
 5. Małgorzata Grabowska

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy

 1. Małgorzata Grabowska - przewodnicząca
 2.  
 3. Magdalena Król-Piórkowska
 4. Janusz Osiadacz
 5. Mariusz Szempliński

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Dariusz Wilga - przewodniczący
 2. Krzysztof Adam Nieliwodzki
 3. Zenon Szczepankowski
 4. Jarosław Szmulski

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Edward Orłowski - przewodniczący
 2. Paweł Mostowy
 3. Wojciech Piórkowski
 4. Renata Wenda
 5. Dariusz Wilga

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Renata Wenda - przewodnicząca
 2. Rafał Gotowiec
 3. Magdalena Król-Piórkowska
 4. Krzysztof Adam Nieliwodzki
 5. Małgorzata Grabowska
 6. Katarzyna Wróblewska