Banner reklamowy prezentuje treść

SOW – system obsługi wsparcia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) to ogólnopolski, bezpłatny i utrzymywany przez PFRON dedykowany system informatyczny, za pomocą którego osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą przez Internet składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Na terenie całej Polski można wnioskować między innymi o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Korzystając nieodpłatnie z systemu SOW, można przez Internet złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

System Obsługi Wsparcia PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu