Skład Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Paweł Mostowy - Starosta Powiatu Przasnyskiego

Renata Kosman - Wicestarosta Powiatu Przasnyskiego

Renata Wenda - Członek Zarządu Powiatu

Edward Orłowski - Członek Zarządu Powiatu

Grzegorz Grabowski - Członek Zarządu Powiatu