Grafika przedstawia zdjęcie kościoła w Rostkowie wpisanego w obrys Gminy Czernice Borowe. Obok herb Gminy Czernice Borowe i Powiatu Przasnyskiego.

Gmina Czernice Borowe usytuowana jest w północnej części województwa mazowieckiego i środkowo zachodniej części powiatu przasnyskiego. Teren gminy jest głównie równinny, lekko pagórkowaty oraz znajduje się w granicach obszaru "Zielone Płuca Polski". Gmina posiada bogatą historię związaną ze szlacheckimi rodami, które odegrały dużą rolę dla Rzeczypospolitej. Ród Kostków z Rostkowa u swoich początków wsławiał się bohaterską obroną ziem Mazowsza przed barbarzyńskimi napadami północnych plemion. Jego przedstawiciele pełnili ważne funkcje w ówczesnej Polsce, o znaczności rodu niech świadczy fakt, że Jan Kostka dwukrotnie kandydował na króla Polski, a Święty Stanisław Kostka współcześnie patronuje dzieciom i młodzieży - w Rostkowie ma swoje Sanktuarium. Także w chojnowskim dworze działał Stanisław (Kostka) Chełchowski, zasłużony polski działacz społeczny, fundator oraz orędownik pozytywistycznej pracy u podstaw - inicjator Wydziału Rolniczego przy Towarzystwie Kursów Nauk (późniejsza SGGW). Czernice Borowe to również tragiczna historia związana z przebiegającym przez tereny powiatu przasnyskiego frontem I wojny światowej. Muzeum jest bogato wyposażone w artefakty z tego okresu, znajduje się ono w dworku w Chojnowie, corocznie organizowane są również inscenizacje pierwszo-wojennych starć.

Na terenie gminy Czernice Borowe warto odwiedzić:
- Wyremontowany dwór szlachecki w Chojnowie, fragment parku podworskiego ze stawem oraz podworskie zabudowania (stajnia, obora i mleczarnia). W dworku znajduje się muzeum historyczne 
z wystawą poświęconą głównie I wojnie światowej.
- Kościół pw. Świętego Achacjusza i Towarzyszy Męczenników wraz z dzwonnicą w Czernicach Borowych.
- Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny i Świętego Antoniego w Pawłowie Kościelnym wraz z dzwonnicą oraz parkiem podworskim.
- Sanktuarium Świętego Stanisława Kostki w Rostkowie wraz z otoczeniem - błonia, stawy kaskadowe.
- Dwór w Rostkowie wraz z parkiem podworskim.
- Kościół pw. w Węgrze wraz z dzwonnicą oraz plebanią.

Galeria zdjęć