Grafika przedstawia zdjęcia miejsc i obiektów z terenu gminy Jednorożec wpisane w obrys Gminy Jednorożec. Obok herb Gminy Jednorożec i Powiatu Przasnyskiego.

Gmina położona jest na północnym Mazowszu, w północno-wschodniej części powiatu przasnyskiego. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa nr 35 relacji Ostrołęka-Szczytno, w tej chwili poddawana pracom polegającym na jej ponownym uruchomieniu. Gmina posiada bezpośrednie powiązanie komunikacyjne z Warszawą, Olsztynem oraz większymi ośrodkami miejskimi w regionie: Przasnysz, Ostrołęka, Chorzele.

Gminę Jednorożec zamieszkuje do dziś głównie ludność kurpiowska. Jest to lud nawykły do wolności i zaprawiony w trudnych warunkach. Przez wieki głównym zajęciem "Puszczaków" było bartnictwo, łowiectwo uzupełnione o hodowlę bydła i uprawę nieurodzajnych piasków oraz wyroby krosen tkackich. Zabytki na terenie gminy są dobrze zachowane i zadbane, większość obiektów jest stale użytkowana. Są to głównie kościoły, dzwonnice, plebanie i powojenne cmentarze, a także liczne obiekty małej architektury: przydrożne krzyże, figurki i kapliczki.

Gmina Jednorożec charakteryzuje się niskim stopniem zaludnienia i uprzemysłowienia oraz wysokim udziałem terenów biologicznie czynnych. Szczególnie atrakcyjna jest dolina rzeki Orzyc (centralna i północna część gminy) gdzie występują wydry, raki i bobry. Pola i lasy licznie zasiedla dzika zwierzyna. W dolinie rzeki Płodownicy (północno-wschodnia część gminy)  można obserwować gromadzące się stada ptaków wodno-błotnych. 

Galeria zdjęć