Grafika przedstawia zdjęcie kościoła parafialnego w Krasnem wpisanego w obrys Gminy Krasne. Obok herb Gminy Krasne i Powiatu Przasnyskiego.

Historia Gminy Krasne jest ściśle związana z  jednym  z  najznamienitszych  rodów  w  Polsce -  rodem Krasińskich. Zwiedzający mogą zobaczyć m.in. niepowtarzalny w swej architekturze zabytkowy Kościół w Krasnem, w podziemiach którego znajduje się mauzoleum rodu Krasińskich, zabytkową siedziba rodu Krasińskich o powierzchni ok. 22  ha, w której funkcjonuje do dnia dzisiejszego Stadnina Koni Pełnej krwi angielskiej z bardzo bogatą i chlubną tradycją czy park krajobrazowy z najdłuższą w Europie aleją grabową liczącą ok. 1500 metrów i unikalnymi gatunkami drzew sprowadzonymi z Kanady, Mandżurii oraz z nad Morza Śródziemnego. Do zabytków należy też  historyczna  wieża  ciśnień  która  jest świadectwem  wysokiego  poziomu rozwoju  infrastruktury  Krasnego  w  czasach  odległych.

Ponadto na terenie gminy Krasne warto zobaczyć następujące miejsca i obiekty:
- Zespół dworski składający się z: dworu i parku w Pęczkach-Kozłowie.
- Drewniany, zabytkowy Kościół parafialny w Zielonej z dzwonnicą drewnianą z końca XVIII wieku.
- Zabytkowe parki w Krasnem, Milewie Szwejkach, Pęczkach Kozłowie i Żbikach.
- Zabytkowa kolej wąskotorowa.

Galeria zdjęć