Grafika przedstawia zdjęcie kościoła w Krzynowłodze Małej wpisanego w obrys Gminy Krzynowłoga Mała. Obok herb Gminy Krzynowłoga Mała i Powiatu Przasnyskiego.

Krzynowłoga Mała jest gminą położoną na żyznych terenach zaliczanych do Wysoczyzny Ciechanowskiej. Gmina posiada duże tradycje historyczne, pierwsze wzmianki o kościele i parafii krzynowłoskiej pochodzą z 1476 roku. Początkowo wieś znajdowała się w rękach rodu Łosiów, starego i możnego rodu mazowieckiego. Od połowy XVIII wieku we władaniu rodziny Nieborskich, która dopowiadziła do czasowego uzyskania przez Krzynowłogę Małą praw miejskich. Na terenie gminy Krzynowłoga Mała znajduje się szlak turystyczno-rowerowy utworzony w ramach projektu 100 za 100, jego 650 metrowy odcinek biegnie przez Skierkowiznę. Gmina Krzynowłoga Mała nosi ślady zarówno historii najdawniejszej, jak i współczesnej. W Cichowie znajduje się stanowisko archeologiczne - ciałopalne cmentarzyko należące do kultury Łużyckiej, cmentarzysko tej kultury odnaleziono również w Ożumiechu. Z kolei okres II wojny światowej pozostawił na terenie gminy liczne poniemieckie bunkry.    

Na terenie gminy warto obejrzeć:
- Kościół pod wezwaniem Świętego Dominika w Krzynowłodze Małej, ufundowany na początku XVI wieku.
- Pomnik Janusza Łosia, rycerza księcia mazowieckiego Bolesława IV, starosty pułtuskiego, fundatora parafii w Krzynowłodze Małej.
- Pomnik w Krzynowłodze Małej poświęcony pamięci mieszkańców pobliskich wiosek, na których niemiecki okupant dokonał egzekucji podczas II wojny światowej. Krzyż z pamiątkową tablicą znajduje się w miejscu dawnej zbiorowej mogiły.
- Kościół pod wezwaniem Świętego Izydora Oracza w Skierkowiźnie nazywany "drewnianą bazyliką", ze względu na dominujący materiał oraz kopulaste sklepienie.  

Galeria zdjęć