Banner reklamujący ofertę Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie

PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA – PODSTREFA PRZASNYSZ

Największy, kompleksowo uzbrojony i dostępny dla inwestorów jest teren Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie koło Przasnysza. Strefa obejmuje powierzchnię 306 ha. Samorząd powiatowy uzbroił teren we wszelką niezbędną infrastrukturę techniczną: sieć energetyczną, przyłącze gazowe, oświetlenie, sieć telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną i deszczową, wodociągi, drogi wewnętrzne i dojazdowe, ciągi pieszo-rowerowe. Cały teren Strefy jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną, handlową, usługi oraz działalność lotniczą.

Wyjątkowość przasnyskiej strefy polega także na znakomitym skomunikowaniu, co oszczędza czas i koszty przedsiębiorców. Drogi i tory to już trochę za mało. Tutaj na negocjacje wprost do fabryki można przyjechać, ale można też przylecieć i odlecieć z przyległego do fabryk lądowiska. Takie usytuowanie znakomicie zwiększa efektywność zarządzania i wdrażania innowacyjnych technologii.

Dotychczas ponad 40 firm wykupiło ponad 160 ha gruntów, z czego kilkanaście przedsiębiorstw rozpoczęło już działalność produkcyjną lub usługową na bazie zakończonych inwestycji prywatnych.

Co oferujemy w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej

W Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie oferujemy obecnie działki inwestycyjne zlokalizowane w dwóch obszarach:

  • Specjalnej Strefie Ekonomicznej, znajdującej się w zarządzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 65 działek – łącznie 38,698 ha;
  • pozostałym obszarze inwestycyjnym – 53 działki – łącznie 49,713 ha.

Ponadto Politechnika Warszawska wykupiła 103 ha gruntów przeznaczonych pod działalność lotniczą (obecne lądowisko). Zakup ten wiąże się z realizacją przez PW projektu Terenowego Poligonu Doświadczalno – Wdrożeniowego.  W oparciu o zakupione lądowisko, władze uczelni wybudowały budynek zaplecza laboratoryjno-warsztatowego, gdzie są prowadzone badania z dziedziny lekkiego lotnictwa, bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) do celów wsparcia m.in. rolnictwa, leśnictwa, nowoczesnych technologii materiałowych czy monitorowania przestrzeni powietrznej.

Projekt umożliwi ozwój przasnyskiego lądowiska - przekształcenie go w lotnisko użytku publicznego wraz z betonowym pasem startowym i zapleczem, a także pozwoli na uruchomienie kursów na pilota i mechanika lotniczego. Umożliwi również zaangażowanie na terenie powiatu światowych koncernów przemysłowych i badawczo-rozwojowych, współpracujących już z Politechniką, jak np. Airbus, Lockheed Martin czy General Electric.

W 2014 roku strefa pod Przasnyszem została finalistą ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal”.

Powiat Przasnyski posiada również w Przasnyszu atrakcyjnie położone działki przeznaczone pod zabudowę usługową z funkcją mieszkaniową (0,52 ha) – działki położone przy ul. Przemysłowej.

Działki te mogą być zapleczem dla inwestorów rozważających lokalizację swoich firm na obszarze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.

Galeria zdjęć