Od góry: Herb i napis Powiat Przasnyski, poniżej

Szkoła Muzyczna I stopnia w Przasnyszu powstała w wyniku starań Powiatu Przasnyskiego na mocy porozumienia z dnia 23 kwietnia 2015 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a zarządem Powiatu Przasnyskiego.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Przasnyski, nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Dyrektor: Artur Żuchowski

Kontakt:
- email - smprzasnysz@powiat-przasnysz.pl
- telefon - (029) 756-30-16
- strona www - https://smprzasnysz.szkolnastrona.pl/

Adres: ul. Sadowa 5, 06-300 Przasnysz