TREŚĆ


Obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Starostwo wdrożyło również internetowy System Rada Powiatu.

W systemie znajdą Państwo następujące informacje:

  • Profile Radnych VI Kadencji.
  • Komisje Rady.
  • Zestawienie wyników głosowań według sesji.
  • Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.
  • Kalendarz posiedzeń sesji, komisji oraz wydarzeń z życia Rady.
  • Informacje prawne.

Linki do Systemu Rada Powiatu oraz transmisji obrad znajdują się poniżej.


Materiały


System Rada Powiatu
Transmisja obrad - Polska Telewizja Internetowa
Zestawienie wyników głosowań według sesji


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578

Art. 15, ust. 1a. Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578