Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego skupiają w swoich szeregach najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne i kulturalne mieszkańców powiatu przasnyskiego.

Ich działalność umożliwia rozwiązywanie wielu problemów prawnych i społecznych, pozyskiwanie środków finansowych oraz wyznaczenie dla wielu ludzi – społeczników, obszaru do aktywnego działania. Rozległość zadań, w które angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizowanych zdań powodują, że są postrzegane jako cenny partner samorządu lokalnego.