Rusza głosowanie na zadania do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez Rusza głosowanie na zadania do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego Uwaga! 15 stycznia 2021 roku rusza głosowanie na zadania do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego. Szczegółowe informacje na temat zgłoszonych projektów są dostępne na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.

Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób mieszkańcy powiatu mogą głosować, znajdują się pod niniejszym adresem.

XXXV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XXXV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XXXV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 19 stycznia 2021 r.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4.Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2020 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 250/2021).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok (Nr druku 251/2021).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 252/2021).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok (Nr druku 253/2021).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (Nr druku 254/2021).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele rolnicze nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 255/2021).
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zakończenie sesji.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021

Opublikowane przez Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021

Opublikowane przez Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert – Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Opublikowane przez Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert – Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej". Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 – Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Opublikowane przez Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 – Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej". Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.