Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

bezpieczeństwo

 


ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życiai zdrowia ludzi oraz środowiska.


Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego


Zarządzeniem Starosty Przasnyskiego powołany został Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK). PZZK jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Przasnyskiego w sprawach zarządzania kryzysowego.


Do jego ustawowych zadań należą:  • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i ich prognozowanie,

  • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.

  • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,

  • opiniowanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.


PZZK zapewnia harmonijne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji samorządowej działających na obszarze powiatu i sprawne kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków oraz odtwarzania zasobów i infrastruktury.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego


W celu zapewnienia społeczeństwu powiatu podstawowych warunków ochrony przed niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń powodowanych siłami natury lub działalności człowieka funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK).


PCZK zorganizowano w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Przasnyszu zapewniając całodobowy dyżur oraz przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego i natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań zmierzających do organizowania ochrony ludności przed zagrożeniami związanymi z zaistnieniem na terenie powiatu niebezpieczeństwa  dla zdrowia i życia ludności.


 


OBRONA CYWILNA


Obrona Cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem.


Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to, że wszyscy obywatele naszego kraju uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.


Zasady organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej określa międzynarodowe prawo wojenne, Protokół dodatkowy I z 1977 r. do Konwencji Genewskich z 1949 roku o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych - ratyfikowany przez Polskę 19 września 1991r. 


Materiały informacyjne do pobrania:


Obrona cywilna w powiecie przasnyskim - pobierz.


Postępowanie w przypadku różnych zagrożeń - pobierz.


Sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania - pobierz.


Telefony alarmowe - pobierz.


 


Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Społecznych

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.