Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

bezpłatna pomoc prawna


Informujemy, że na terenie powiatu przasnyskiego w 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2017 poz. 2030 z późń. zm), będą funkcjonowały 2 punkty udzielania nieodpłatnych porad prawnych, w tym 1 w którym świadczone będzie również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Lokalizacje punktów:

1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkt zlokalizowany w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu, ul. B. Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz (parter). Tel: 29 30 70 500


Punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa, wybraną w otwartym konkursie ofert.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu - pobierz tutaj.

Uwaga! Zmiana harmonogramów w lutym i marcu 2019 r.  - pobierz tutaj.

2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt zlokalizowany w budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach, ul. Szkolna 4, 06-330 Chorzele (parter). Tel: 29 751 50 24

Punkt prowadzony przez:
- radcę prawnego wskazanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie,
- adwokata wskazanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.


Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach - pobierz tutaj.

Godziny przyjęć interesantów:

Każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonicznym: (29) 7522270 wew. 213 lub (29) 7522514 wew. 213 w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

- nieodpłatną mediację, lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

- Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Kto może skorzystać z pomocy?

bezpłatna pomoc prawna

Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatne. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma. Pobierz oświadczenie tutaj.


Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową,  nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W/w osoby składają staroście oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz przedstawiają w formie papierowej dostępne im środki porozumiewania się na odległość ze wskazaniem danych kontaktowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz
z dopiskiem (nieodpłatna pomoc prawna)

lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiat-przasnysz.pl

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Proszę o rozpropagowanie powyższych informacji wśród mieszkańców Gminy.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu przasnyskiego - pobierz tutaj.
przewiń do góry
profil facebook informacje dla przedsiębiorców
Data: 2019-12-10
Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.