Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Transmisje obrad Rady Powiatu Przasnyskiego

Obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Starostwo wdrożyło również internetowy System Rada Powiatu.

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania radnych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w Systemie Rada Powiatu. Link do strony znajduje się poniżej.

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Zarząd Powiatu

Skład Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Rada Powiatu

Skład Rady Powiatu Przasnyskiego VI kadencji

Rozpoczęliśmy remont pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie "różowych słupów"

W odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców, władze Powiatu Przasnyskiego zdecydowały się przeprowadzić remont wybudowanej w poprzedniej kadencji ścieżki rowerowej z Przasnysza do Chorzel, której zły stan stwarzał zagrożenie dla użytkowników.  Dzięki 585 tys. zł pozyskanym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyremontowany zostanie 3 km odcinek od ul. Królewieckiej w stronę Osówca. Wkrótce podpisana zostanie umowa z Wykonawcą na  kolejne 11 km tej trasy.