Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

BURZLIWY KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – ZENON SZCZEPANKOWSKI ZAPOWIEDZIAŁ MOŻLIWĄ DYMISJĘ ZE STANOWISKA SZEFA KONWENTU

Opublikowane przez BURZLIWY KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – ZENON SZCZEPANKOWSKI ZAPOWIEDZIAŁ MOŻLIWĄ DYMISJĘ ZE STANOWISKA SZEFA KONWENTU

Poszło o nowe plany Wojewody Mazowieckiego w sprawie pozbawienia powiatów nadzoru nad ratownictwem medycznym oraz likwidację powiatowych oddziałów Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zenon Szczepankowski – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego uważa, że poważne reformy, które mają wejść w życie jeszcze w I półroczu 2011 r. nie były odpowiednio konsultowane ze starostami. Starostowie zostali jedynie poinformowani o planowanych przez administrację rządową zmianach prawnych, a przedstawienie informacji nie można nazywać konsultacjami. Starostowie są zaniepokojeni powrotem do centralizacji w zarządzaniu publicznym, co ich zdaniem jest kosztowne i nieefektywne.

STANOWISKO nr 1
Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
z dn. 10.01.2011 r.
dot. zmian organizacyjnych w systemie ratownictwa medycznego na Mazowszu.


Starostowie powiatów województwa mazowieckiego wyrażają negatywną opinię o proponowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zmianach w planach organizacji ratownictwa medycznego.

Uzasadnienie: Zaproponowany przez Wojewodę Mazowieckiego nowy plan organizacji ratownictwa medycznego oparty na utworzeniu dużych rejonów operacyjnych grupujących po kilka powiatów zakłada polepszenie sprawności działania systemu poprzez koncentrację zarządzania większą ilością zespołów ratowniczych. Trudno zaprzeczyć, że w przypadkach dużych zdarzeń koncentracja dużych sił pod jednym kierownictwem może ułatwiać kierowanie akcją ratowniczą. Takie potrzeby występują sporadycznie. Dla nas równie ważna jest codzienność, która w okresie Polski samorządowej uległa diametralnej poprawie i dlatego zasługuje na ochronę.
Nowy system ma naszym zdaniem więcej wad niż zalet. Przede wszystkim odrywa system ratownictwa z obszaru odpowiedzialności szpitali i zarazem samorządów. Przez to wyłącza go z oceny społeczności lokalnych. System zarządzania pozbawiony mechanizmu motywacji, wynikającego z oceny wybieralnych przez społeczności powiatowe i gminne, władz samorządowych stanie się niewydolny. Taki system już istniał w oparciu o byłe 49 województw i poddawany był powszechnej krytyce.
Zaproponowana przez UW reforma stwarza potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa w przypadku ogłoszenia bankructwa prywatnej firmy przewozowej. Za system bezpieczeństwa w powiecie odpowiada starosta, którego pozbawia się podstawowego narzędzia w zarządzaniu kryzysowym.
Nowa propozycja nie uwzględnia faktu zakupu przez wiele szpitali mazowieckich, przy wsparciu samorządów, karetek ratowniczych z wykorzystaniem funduszy unijnych. Pojazdy te nie mogą być wykorzystane w żadnym innym charakterze, nawet jako karetki przewozowe. Szpitale będą musiały zwrócić, z odsetkami karnymi, pieniądze unijne. Nas na to nie stać.
Kontrakty szpitali z NFZ zmaleją na ogół o kilka milionów zł. To nie może być dla nas korzystne, tym bardziej, że koszty zatrudnienia , utrzymania pojazdów i oddziałów ratunkowych, częściowo pozostaną. Nie da się wykluczyć zwolnień grupowych wśród obecnych pracowników systemu ratownictwa.
Uważamy, że obecny system można usprawnić, pozostawiając jednak nadzór szpitali nad ratownictwem medycznym. Powiaty zorganizowały, przeważnie na bazie PSP, powiatowe centra powiadamiania, znakomicie znające specyfikę terenu. Wystarczy tym centrom zapewnić łączność z jednym wojewódzkim lub krajowym centrum koordynacji. Każdy przypadek dużej katastrofy, konieczności obsługi obcokrajowca itp., dyspozytor mógłby przekierować, w miarę potrzeby, do centrum koordynacji, które staje się dla danego przypadku nadrzędne i może zadysponować środki nawet z kilku powiatów. Codzienna praca powiatowych centrów zapewnia wysoki standard obsługi i optymalność ekonomiczną. Jedno wojewódzkie lub nawet krajowe centrum, obsługiwane przez pracowników znających języki obce, działające wyłącznie na zasadzie pomocniczości dla centrów powiatowych, jest najlepszą gwarancją poprawy sprawności systemu i pozostaje w zgodzie z europejskimi tendencjami.
Proponujemy, aby poprawę działania ratownictwa medycznego na Mazowszu rozpocząć od uruchomienia wojewódzkiego centrum koordynacji, sprawdzenia jego efektywności i sprawności, jako jednostki pomocniczej dla centrów powiatowych działających obecnie w każdym powiecie.


Zenon Szczepankowski
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Mazowieckiego



STANOWISKO nr 2
Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
z dn. 10.01.2011 r.
dot. zarządzenia nr 529 z dnia 17.12.2010 r. Wojewody Mazowieckiego w sprawie likwidacji oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Starostowie mazowieccy wnioskują o uchylenie przedmiotowego zarządzenia i podjęcie konsultacji z Konwentem Powiatów w celu uwzględnienia merytorycznych przesłanek zmian organizacyjnych w Inspektoracie.

Uzasadnienie:
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa rozpoczął konsultacje z powiatami latem 2010 r. W ich wyniku ustalono zgodnie, że w pierwszym etapie reformy rozwiązaniu ulegną delegatury. Plany drugiego etapu reformy, w tym ewentualne zmiany w oddziałach, zostaną skonsultowane po wyborach samorządowych z nowo wybranymi starostami. Jeszcze 15 grudnia 2010 r. Wicewojewoda Mazowiecki, odpowiedzialny za ten obszar, składał deklaracje rozpoczęcia konsultacji z uwzględnieniem możliwości przekazania tych zadań powiatom, na zasadzie porozumienia, podobnie jak to się stało w przypadku Zespołów do Orzekania o Niepełnosprawności, czy wcześniej, spraw paszportowych.
Tymczasem już 17 grudnia zostało podpisane niekorzystne dla wielu powiatów zarządzenie. Wybrane, nowe zarządy powiatów, zostały nim całkowicie zaskoczone.
W ten sposób złamana została z woli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa funkcjonująca od kilku lat dobra, pełna zrozumienia i zaufania współpraca pomiędzy Wojewodą Mazowieckim i Konwentem Powiatów Województwa Mazowieckiego. Za tę konstruktywną współpracę dziękowaliśmy sobie nawzajem na koniec poprzedniej kadencji.
Warto do tej współpracy powrócić, uchylając sporne zarządzenie, aby umożliwić standardowe konsultacje. Jest to tym bardziej konieczne, że zarządzenie zostało przygotowane w sposób budzący zastrzeżenia merytoryczne, które, jak sądzimy, nie były intencją Pana Wojewody.


Zenon Szczepankowski
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Mazowieckiego


Sławomir Czaplicki

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.