Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Informacja o dniu wolnym od pracy

Opublikowane przez Informacja o dniu wolnym od pracy

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu informuje, że 4 czerwca 2021 roku jest dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający 1 maja 2021 r.

Projekt budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz nabiera realnego kształtu. Starosta Krzysztof Bieńkowski zgłosił uwagi do proponowanego przebiegu trasy, uwzględniające potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców z terenu powiatu przasnyskiego

Opublikowane przez

1 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Przasnyszu odbyło się spotkanie konsultacyjne z wykonawcami studium planistycznego budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. Wzięli w nim udział włodarze samorządów miasta Przasnysz oraz gmin Krasne i Przasnysz, przez które będzie przebiegać planowana linia, miasta Serock – lidera projektu, a także starosta Krzysztof Bieńkowski, który koordynuje przedsięwzięcie na szczeblu powiatu.


Starosta Krzystof Bieńkowski stoi przy ekranie, na którym wyświetlona jest mpa z wariantami przebiegu linii kolejowej


Starosta Bieńkowski przedstawił najkorzystniejszy wariant przebiegu trasy uwzględniający potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. Jego zdaniem planowana linia kolejowa z kierunku m. Leszno powinna zostać poprowadzona na wschód od Przasnysza aż do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie, gdzie powstałaby ostatnia stacja i dworzec kolejowy. Wariant ten posiada zdaniem K. Bieńkowskiego same zalety:- ominięcie terenów zurbanizowanych - brak konieczności masowych wywłaszczeń i wyburzeń;- wykorzystanie obwodnicy PSG i działek powiatowych, np. do budowy parkingów przy dworcu kolejowym;
- uniknięcie wprowadzenia kolei do centrum Przasnysza;
- impuls rozwojowy dla obecnych i przyszłych firm ze strefy gospodarczej;
- utworzenie transportowego korytarza kolejowo – lotniczego (Politechnika Warszawska planuje na lotnisku budowę betonowego pasa startowego, co umożliwi lądowanie małym samolotom pasażerskim);
- dogodny dostęp do dworca kolejowego z miasta Przasnysz – drogą krajową nr 57 i przebudowaną drogą wojewódzką nr 544 wraz ze ścieżką rowerową (na którą powiat otrzymał właśnie olbrzymie środki);
- zapewnienie transportu na dworzec z miasta Przasnysz również komunikacją publiczną;
- umożliwienie bezkolizyjnego poprowadzenia w przyszłości kolejnej linii na północny zachód w kierunku Chorzeli i wpięcia jej do modernizowanej linii kolejowej 35.


Drugi z procedowanych wariantów przebiegu trasy zakłada budowę linii z kierunku m. Leszno na zachód od Przasnysza aż do okolic ul. Kolejowej przez tereny niezurbanizowane, co również jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. W tym wariancie należałoby także doprowadzić dodatkową bocznicę do terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.


Wyżej wymienione propozycje spotkały się ze zgodną akceptacją obecnych samorządowców. Wójt gminy Przasnysz wraz z radnymi opowiedziała się za pierwszym wariantem trasy (PSG), natomiast burmistrz Przasnysza pozytywnie zaopiniował oba warianty, wnosząc uwagi co do przebiegu samej trasy w okolicach ul. Kolejowej.


Wykonawcy studium planistycznego zobowiązali się do uwzględnienia proponowanych uwag. W najbliższym czasie zostaną przygotowane wariantowe projekty przebiegu linii. W następnym etapie zostaną one poddane konsultacjom społecznym, o których będziemy Państwa informować. Wszyscy mieszkańcy powiatu przasnyskiego będą mieli możliwość zapoznania się z przedstawionymi propozycjami i wniesienia do nich ewentualnych uwag.

Zatrute ujęcia wody i zamieszki inspirowane z zagranicy – na wypadek takich zdarzeń zorganizowano ćwiczenia

Opublikowane przez

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej od 24 do 27 maja br. zorganizowała ćwiczenia pod kryptonimem RÓJ-21, w których oprócz „Terytorialsów” udział wzięli również czołgiści z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej razem z urzędnikami Wydziałów Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu i Ciechanowie, funkcjonariuszami Powiatowej Policji w Przasnyszu i Ciechanowie, a także innymi służbami.


Wspólne zdjęcie starosty przasnyskiego, ciechanowskiego i dowództwa 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Ćwiczenia dotyczyły zdarzeń kryzysowych, które mogą wystąpić w rzeczywistości. Wśród nich znalazły się między innymi sytuacje kryzysowe związane z rozszczelnieniem zbiorników z amoniakiem, niepokojami społecznymi wywoływanymi przez mniejszości narodowe, czy też próbami zatrucia ujęć wody. Służyły doskonaleniu współpracy różnych służb w celu opanowania sytuacji kryzysowych, aby szybko reagować w przypadku ich wystąpienia. Ćwiczenia miały charakter innowacyjny, gdyż po raz pierwszy zdarzyło się, aby wojsko ćwiczyło wspólnie z urzędnikami i policją.


Dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Mieczysław
Gurgielewicz wskazał, że jest to pierwsze, na tak dużą skalę, ćwiczenie organizowane w 5.Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, dlatego jest nowym doświadczeniem zarówno dla sztabu, brygady jak i kierownictwa ćwiczenia, również dla ćwiczącego 51. batalionu.


Oprócz Jednostki Wojskowej w Ciechanowie do ćwiczeń wykorzystano min. Strażacką Remizę w Szulmierzu, gdzie ćwiczący pododdział (51blp) zorganizował stanowisko dowodzenia.


W trakcie ćwiczeń nie zapomniano także o prasie, dla której 26 maja w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie zorganizowano briefing prasowy, w którym udział wzięli m.in. Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski oraz Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Umowa z Wykonawcą drogi wojewódzkiej 614 podpisana! Wkrótce ruszą prace

Opublikowane przez

26 maja 2021 roku w gabinecie Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego podpisano umowę z Wykonawcą przebudowy drogi wojewódzkiej 614, Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. Firma zobowiązała się rozpocząć prace projektowe niezwłocznie po zawarciu umowy.
Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzył pozytywnie wniosek Powiatu Przasnyskiego o zwiększenie finansowania unijnego na przebudowę dróg wojewódzkich 544 i 614, co zostało sfinalizowane podpisaniem umowy 21 maja 2021 roku podczas wizyty Marszałka Adama Struzika oraz przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego.


Podpisanie umowy w gabinecie starosty przasnyskiego

Starostwo po konsultacjach z mieszkańcami poszerzyło projekt przebudowy, m.in. o budowę ronda w Krukowie, czy budowę nowego mostu na rzece Omulew, a także wiele ścieżek rowerowych, stąd większy koszt całego projektu, na który starostwo pozyskało większe niż planowane wcześniej środki.
Droga wojewódzka będzie przebudowana systemem „Projektuj i buduj”, z uwzględnieniem na bieżąco w projekcie wszelkich uwag mieszkańców co do kształtu inwestycji.


Szacowany koszt przebudowy tej drogi zgodnie z podpisaną umową to 66,5 mln zł brutto, natomiast termin zakończenia robót budowlanych planuje się na koniec września 2023 roku.

Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu

Opublikowane przez

22 maja 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski dziękując Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za wspieranie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu wręczył mu Medal Za Zasługi dla Ziemi Przasnyskiej „Gloria Prasnensis Terrae”. Starosta wręczył również st.bryg. Waldemarowi Białczakowi tabliczkę pamiątkową z życzeniami dla wszystkich strażaków z terenu powiatu przasnyskiego.


Starosta przasnyski przemawia podczas Dnia Strażaka

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku i przywitaniem strażaków przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosława Nowosielskiego.


Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego przez działającą od 139 lat orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu, pod batutą druha Piotra Zalewskiego głos zabrał st.bryg. Waldemar Białczak - Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu, który przywitał zaproszonych gości, wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz podziękował służbom i instytucjom za wzorową współpracę, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za rok ciężkiej pracy w trudnych czasach związanych z pandemią koronowirusa Sars-Cov 2.


Podczas uroczystego apelu odznaczeni i awansowani zostali:
Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2021 roku odznaczeni zostali:
Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
kpt. Piotr Kuligowski
st.ogn. Jarosław Tadrzak
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 roku odznaczony został
„Brązowym Krzyżem Zasługi”
st.bryg. Waldemar Białczak
Odznaczenie zostanie wręczone w dniu 10 czerwca 2021 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie.
Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Z OSP RP medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali członkowie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu:
Medalem Srebrnym
druh Paweł Kozicki
druh Mariusz Kozicki
druh Piotr Zalewski
Medalem Brązowym
druh Andrzej Tubis
Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Z OSP RP odznaką za wysługę lat odznaczeni zostali:
Za 55 lat wysługi- druh Stanisław Kamiński
Za 35 lat wysługi- druh Zbigniew Jeliński
Odznaką „Strażak wzorowy” odznaczona została- druhna Joanna Wróblewska
Odznaką Brązową „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odznaczeni zostali następujące druhny i następujący druhowie;
Monika Bloch
Patrycja Bulicka
Szymon Bulicki
Weronika Marchewka
Zofia Osowska
Marta Sobierajska
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał wyższy stopień oficerski:
Stopień starszego kapitana:
kpt. Kamil Bądkowski Stopień kapitana:
mł. kpt. Piotr Kuligowski
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe aspirantów:
Stopień aspiranta otrzymali:
mł.asp. Marek Biedrzycki
mł.asp. Kamil Niski
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał pierwszy stopień oficerski z dniem 4 maja 2021 roku strażakowi z Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu:
stopień młodszego kapitana otrzymał:
st.sekc. Rafał Smoliński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2021 roku stopień brygadiera –
mł.bryg. Jarosławowi Andruszkiewiczowi – Z-cy K-ta Powiatowego PSP w Przasnyszu.
Akty nadania stopni zostaną wręczone w dniu 10 czerwca 2021 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 20 kwietnia 2021 roku nadał wyższe stopnie służbowe z dniem 4 maja 2021 roku podoficerom Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu:
Stopień starszego ogniomistrza otrzymali:
ogn. Grzegorz Domański
ogn. Zbigniew Smoliński
Stopień ogniomistrza otrzymał:
mł.ogn. Robert Chmielewski
Po wręczeniu odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe nastąpiło odczytanie życzeń Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika.
Następnie głos zabrał Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski oraz zaproszeni goście.
Na koniec w imieniu odznaczonych i awansowanych wystąpił st.kpt. Kamil Bądkowski, który podziękował w imieniu swoim i kolegów za docenienie pracy i tworzenie godnych warunków służby .
W uroczystości udział wzięli:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Maciej Małecki,
Przedstawiciel Komendanta Głównego PSP – Specjalista w KG PSP – Jacek Sokołowski,
Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Jarosław Nowosielski
Starosta Przasnyski – Krzysztof Bieńkowski,
Przewodniczący Rady Powiatu – Paweł Szczepkowski,
Etatowy Członek Zarządu Powiatu – Paweł Mostowy,
Burmistrz Przasnysza – Łukasz Chrostowski,
Wójt Gminy Przasnysz – Grażyna Wróblewska,
Komendant Powiatowy Policji – insp. Tomasz Łysiak,
Dowódca 2 OREL w Przasnyszu – płk. dypl. Bogusław Postek,
Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Przasnysz – Danuta Szydlik,
Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu – Grzegorz Magnuszewski,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Bogdan Rzepczyński
Orkiestra OSP Przasnysz pod batutą druha Pawła Zalewskiego

Dodatkowy przystanek PKP powstanie w Raszujce – to oddolna inicjatywa i sukces lokalnej społeczności

Opublikowane przez

Po tym, jak w 2001 roku (pierwsza kadencja powiatu) przejechał ostatni pociąg na trasie Ostrołęka - Chorzele, wydawało się, że kolej nie pojawi się już w powiecie przasnyskim. Niektórzy nadal uparcie twierdzą, że to nie nastąpi. Prace jednak trwają, a ostatnio zostały dodatkowo poszerzone o ważny dla lokalnej społeczności element: przystanek kolejowy w Raszujce. Teren budowy odwiedził ostatnio Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski w towarzystwie radnego powiatowego Krzysztofa Nieliwodzkiego, sołtysa Raszujki Wojciecha Grabowskiego oraz Grzegorza Piórkowskiego z Pruskołęki.


Starosta przasnyski z przedstawicielami lokalnej społrczności na budowie linii kolejowej

To właśnie lokalni działacze zauważyli po ogłoszeniu podpisanej już umowy na wykonanie trasy kolejowej nr 35 z Ostrołęki do Chorzel, że istniejący przed laty przystanek w Raszujce nie został ujęty w projekcie. Przystanek ten ważny jest też dla mieszkańców sąsiednich miejscowości: Poścień Wieś, Poścień Zamion, Pruskołęka, Krukowo, Zaręby i Łaz. Mieszkańcy zgłosili ten problem radnemu Nieliwodzkiemu, który przekazał informację staroście Krzysztofowi Bieńkowskiemu. Starosta wystąpił z oficjalnym pismem nakreślającym potrzeby lokalnej społeczności i poprosił o szybkie rozszerzenie zakresu inwestycji.


Dzięki radnemu Krzysztofowi Nieliwodzkiemu oraz sołtysowi Raszujki Wojciechowi Grabowskiemu oddolnie od lokalnej społeczności – z poparciem okolicznych sołectw – również zostało wystosowane pismo z prośbą o budowę tegoż przystanku kolejowego.
Dzięki przychylności dyrekcji PKP PLK pozyskano dodatkowe pieniądze na utworzenie przystanku w Raszujce - inwestycję wzbogacono o dodatkowy element, na który czekali mieszkańcy. Starosta Bieńkowski otrzymał telefoniczną informację o przychyleniu się do jego wniosku. Mieszkańcy sami mogli zobaczyć, jak obok torów budowany jest peron.
Jest to sukces lokalnej społeczności, który pokazuje, że warto rozmawiać i zabiegać o swoje lokalne sprawy nawet wtedy, gdy wydaje się, że przysłowiowa „klamka” już zapadła. Na załączonych zdjęciach możecie Państwo podziwiać, jak zaawansowane są prace w Raszujce.


Przypomnijmy, że Starosta Krzysztof Bieńkowski o budowę trasy Ostrołęka – Chorzele wielokrotnie zabiegał w swoich rozmowach z Marszałkiem Mazowsza Adamem Struzikiem, przedstawicielami PKP PLK oraz wizytując w Ministerstwie Infrastruktury. W efekcie rozmów został zaproszony do Ostrołęki na podpisanie umowy, zawartej w dniu 26 lipca 2019 roku pomiędzy przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno – Torowym Sp. z o. o. Umowa na realizację nieczynnego od 21 lat odcinka kolejowego Ostrołęka-Chorzele opiewa na 314,7 milionów złotych. Prace wesprze również Unia Europejska dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. Modernizacja linii kolejowej nr 35 postępuje i spokojnie zmierza do oczekiwanego przez wielu przyszłych potencjalnych użytkowników końca. To niezwykle istotna inwestycja, która przyczyni się do rozwoju ekonomicznego północnej części województwa mazowieckiego. Nowe tory pozwolą na jazdę pociągów pasażerskich z prędkością 120km/h, a towarowych z prędkością 80km/h. Z radością przyjmujemy decyzję PKP PLK, zgodnie z którą przystanek kolejowy w Raszujce dołączy do pozostałych uwzględnionych pierwotnie w planie (przystanki Nowa Wieś Kościelna, Zabiele Wielkie, Parciaki, Olszewka, stacje Ostrołęka, Grabowo, Jastrząbka).

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.