Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Uchwała Nr 366/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z 5 maja 2021 roku

Opublikowane przez Uchwała Nr 366/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z 5 maja 2021 roku

Uchwała Nr 366/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z 5 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych w mieście Chorzele, które przeznaczone zostały do wydzierżawienia na cele inwestycyjne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Uchwała jest dostępna do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Kolejne drogi powiatowe remontowane dzięki pozyskanym środkom rządowym!

Opublikowane przez

1.432.903,45 zł – taką kwotę Powiat Przasnyski inwestuje w remonty dwóch dróg powiatowych w gminie Krasne. Aktualnie trwają prace na dwóch odcinkach o łącznej długości blisko 3 kilometrów. Samorząd Powiatu Przasnyskiego od początku kadencji obecnych władz sukcesywnie pozyskuje środki zewnętrzne z budżetu Państwa, by poprawić bezpieczeństwo mieszkańców na drogach powiatowych.


Remontowany odcinek drogi w Krasnem przy remizie OSP

- Starostwo zabiegało o środki na remont dróg na terenie gminy Krasne, która od lat czekała na poprawę, szczególnie głównej ulicy Mickiewicza w Krasnem. Jest to droga, przy której znajduje się zabytkowy kościół, a także urząd gminy oraz remiza strażacka OSP wraz terenami rekreacyjnymi. Chcemy w ten sposób podnieść atrakcyjność turystyczną Krasnego zgodnie z naszymi zapowiedziami jeszcze sprzed wyborów samorządowych - podkreśla starosta Krzysztof Bieńkowski.Pierwszy odcinek o długości 1,17 km zlokalizowany jest na ulicy Mickiewicza w Krasnem, na drodze powiatowej 3206W Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki. Remont obejmuje roboty budowlane, m.in. wylanie nowej nawierzchni jezdni. Mieszkańcy mogą cieszyć się także wyremontowanymi chodnikami po obu stronach jezdni, bez uszczerbku na drzewach rosnących wzdłuż drogi. Oczyszczone zostaną również przydrożne rowy, a znaki pionowe zostaną wymienione na nowe. Istniejące wpusty uliczne zostaną wyregulowane, a skrzyżowania doświetlone za pomocą lamp fotowoltaicznych. Pobocza natomiast będą uzupełnione kruszywem łamanym. Wartość robót budowlanych tego odcinka wynosi 979 832,46 złotych brutto.


Drugi odcinek remontowany jest w miejscowości Zielona, na drodze powiatowej 1237W Ciechanów - Opinogóra – Zielona. Remont obejmuje roboty budowlane, m.in. remont nawierzchni jezdni, wycinkę zakrzewień i podszyć, renowację i oczyszczenia rowów z namułu, wymianę oznakowania pionowego oraz uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym. Wartość robót budowlanych tego odcinka wynosi 453 070,99 zł brutto.
Oba zadania realizowane są przy udziale środków własnych Powiatu Przasnyskiego oraz środków pozyskanych przez władze powiatu z Budżetu Państwa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość dofinansowania to w obu przypadkach 70% kosztów kwalifikowanych.


Termin wykonania robót budowlanych według umowy upływa w dniu 30 sierpnia 2021 roku.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Poseł Henryk Kowalczyk, członek Rady Doradców Politycznych Premiera RP przybył z wizytą do Starostwa w Przasnyszu

Opublikowane przez

13 maja 2020 roku Starosta Krzysztof Bieńkowski gościł Ministra i Posła z sąsiedniego powiatu – Henryka Kowalczyka. Powiat Przasnyski zyskał w Parlamencie kolejnego ambasadora przasnyskich spraw! Rozmowy toczyły się wokół Krajowego Planu Odbudowy i możliwości skorzystania z tego Funduszu dla naszego powiatu i regionu. Poruszono również kwestię największego rządowego projektu „Kolej+”, dzięki któremu może powstać nowa linia kolejowa Zegrze-Pułtusk-Przasnysz. Były to ważne rozmowy dla naszego regionu, a wsparcie działań Powiatu Przasnyskiego przez Pana Posła jest niezwykle cenne.


Spotkanie w gabinecie starosty - od lewej stoją: Krzysztf Bieńkowski i Henryk Kowalczyk


W marcu 2021 roku Henryk Kowalczyk został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Doradców Politycznych. Jest to organ doradczy Prezesa Rady Ministrów, w którego skład wchodzi 21 osób – specjalistów różnych dziedzin, doświadczonych parlamentarzystów i samorządowców. Ich zadanie polega na dokonywaniu oceny sytuacji polityczno-ekonomicznej kraju, przedstawianiu propozycji, ocen i opinii dotyczących strategicznego rozwoju kraju oraz kierunków polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Powiatu Przasnyskiego, ponieważ Starosta Krzysztof Bieńkowski od dawna pozyskuje zainteresowanie naszymi sprawami Posła Henryka Kowalczyka. Do najważniejszych dla Powiatu kwestii, w które zaangażował się Pan Poseł jest utworzenie Kolei Północnego Mazowsza z bezpośrednią linią prowadzącą z Przasnysza do Zegrza (i dalej do Warszawy) Jest to przedsięwzięcie, które wymaga ogromnego wsparcia, w dalszych procesach związanych z jego planowaniem jak i realizacją, dlatego bardzo cieszy nowa pozycja Pana Posła jako doradcy Premiera w tak kluczowych kwestiach.


Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku podpisano porozumienie pomiędzy przedstawicielami samorządów, zainteresowanymi by przez ich teren przebiegała Kolej Północnego Mazowsza. Działania w tej kwestii umożliwiło przyjęcie przez PKP Linie Kolejowe S.A. dokumentu: „Master Plan warszawskiego węzła kolejowego” dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej”, który zakłada potrzebę budowy nowego szlaku kolejowego w kierunku północnym. W swoim planie PKP uwzględniło budowę linii Serock – Pułtusk – Maków Mazowiecki – Przasnysz i ujęto to w propozycji projektów do realizacji w dalszym horyzoncie czasowym, czyli po roku 2027. 14 października 2020 roku wraz z Posłem Henrykiem Kowalczykiem, Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski i Burmistrz Serocka Artur Borkowski na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury przekonywali Wiceministra Andrzeja Bittela i Prezesa PKP PLK Ireneusza Merchel o budowie linii kolejowej prowadzącej z Zegrza do Przasnysza (i być może dalej do Chorzel). Za jej powstaniem przemawiają silne argumenty – w województwie mazowieckim występują największe potoki w Polsce w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym, może to być również bardzo dobra droga z Warszawy na Mazury. W listopadzie projekt budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach Programu „Kolej+”. Kolejny wielki krok poczyniono w marcu 2020, kiedy to Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał wsparcie finansowe na potrzeby opracowania studium dla budowy nowej linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w wysokości 60% kosztów całości przedsięwzięcia. Niedługo potem, jeszcze w marcu na wykonanie studium podpisano umowę z firmą Metroprojekt. Ten niezwykle istotny krok rozpoczyna proces opracowania pierwszego dokumentu strategicznego dedykowanego tej inwestycji. W następstwie opracowanego dokumentu poznane zostaną m.in. potencjalne warianty trasy przyszłej linii kolejowej. Już w czerwcu rozpoczną się spotkania informacyjne (w formie wideokonferencji) dla mieszkańców oraz przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych.


Henryk Kowalczyk to doświadczony samorządowiec i polityk. Jako nauczyciel swoją działalność społeczną rozpoczął przewodnicząc zakładowej komisji NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie na początku lat 80. W czasach, gdy w Polsce odradzała się demokracja i samorządność, w latach 1989-1992 przewodził Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarność” gminy Winnica. Henryk Kowalczyk od wielu lat cieszy się zaufaniem lokalnych społeczności, od roku 1990 do 2005 pełnił funkcję wójta gminy Winnica. Nieprzerwanie uzyskuje mandat poselski (poseł na Sejm V, VI, VII, VIII i obecnej kadencji) w każdych kolejnych wyborach parlamentarnych zdobywając znacząco większą liczbę głosów – od 7,2 tysięcy w 2005 roku do blisko 51 tysięcy w roku 2019. To tylko dowodzi szczerości prowadzonej przez Pana Henryka działalności politycznej i bezkompromisowej postawy w obronie interesów swoich wyborców. Wiedza i zdolności Henryka Kowalczyka były wielokrotnie doceniane, o czym świadczy powierzanie mu funkcji Ministra Środowiska, roli Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Ministra skarbu państwa i sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wolne miejsca w domach pomocy społecznej

Opublikowane przez Wolne miejsca w domach pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje, iż posiada 4 wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Ruda 1 w Przasnyszu oraz 14 wolnych miejsc w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych Zgromadzenia SS Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 9.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami DPS:
DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ul. Ruda 1 w Przasnyszu - (29) 752-67-60
DPS dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych ul. Świerczewo 9 w Przasnyszu - (29) 752-22-54,
bądź pracownikiem PCPR w Przasnyszu pod nr telefonu: (29) 752-51-73 w. 17

Czwarty przetarg – ul. Poziomkowa w Przasnyszu

Opublikowane przez Czwarty przetarg – ul. Poziomkowa w Przasnyszu

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych przy ul. Poziomkowej w Przasnyszu, oznaczonych jako działki: nr 584/114 i nr 584/115. Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolnicze nieruchomości położonych w m. Sierakowo

Opublikowane przez Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolnicze nieruchomości położonych w m. Sierakowo Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolnicze nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Przasnyskiego, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo.Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.