Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Nabór do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Opublikowane przez Nabór do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego Powiat Przasnyski informuje, że będzie składał wniosek na środki finansowe z Programu.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:


1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).


Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę
150 000 000,00 zł.


W ramach programu planowane jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego dla co najmniej 4 tys. osób z niepełnosprawnościami.


Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (czyli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.


Poniżej przedstawiamy terminy naboru wniosków w ramach Programu:


1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).
3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 22 listopada 2021 r.


Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.


Więcej informacji o programie znajduje się w serwisie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w tym szczegółowy opis Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Mając na względzie powyższe zapraszamy mieszkańców powiatu przasnyskiego zainteresowanych przystąpieniem do programu do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu (pokój 12) w celu zgłaszania chęci przystąpienia do programu, co pozwoli na rozpoznanie potrzeb i oszacowanie wielkości zainteresowania usługami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 w powiecie przasnyskim.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(29) 7525173 wewnętrzny 19 , kom. 511951468
lub
e-mail: sekretariat@pcpr-przasnysz.pl


Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022.


Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 października 2021 do godz. 16:00.


Informacje na temat naboru są dostępne na stronie internetowej PCPR w Przasnyszu.

Kolejne spotkanie Samorządowców z Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez We wtorek 12 października 2021 roku z inicjatywy Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego odbyło się kolejne już spotkanie włodarzy samorządów z terenu powiatu przasnyskiego. W spotkaniu ze starostą udział wzięli: Wicestarosta Przasnyski Waldemar Trochimiuk, Burmistrz Miasta Przasnysz Łukasz Chrostowski, Sekretarz Gminy Przasnysz Bożena Rudzińska, Wójt Gminy Czernice Borowe Wojciech Brzeziński, Wójt Gminy Jednorożec Krzysztof Iwulski, Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Jerzy Humięcki oraz Wójt Gminy Krasne Michał Szczepański.  Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem samorządów gminnych na terenie powiatu przasnyskiego oraz współpracy z samorządem powiatowym.

Wspólne zdjęcie samorządowców siedzących przy stole w sali konferencyjnej starostwa

Festyn Rycerski w Przasnyszu

Opublikowane przez

W niedzielne popołudnie 10 października 2021 roku rycerze księcia Janusza I Starszego ponownie przybyli do Przasnysza, tak jak 594 lata temu, aby przekazać dokument nadania Przasnyszowi prawa miejskiego. Była to oczywiście inscenizacja, którą Muzeum Historyczne upamiętniło rocznicę nadania praw miejskich. Uczestnicy festynu rycerskiego mieli okazję m.in. zobaczyć walki rycerskie, spróbować lokalnych specjałów, odcisnąć w glinie miejską pieczęć i posłuchać historii o pracy średniowiecznego kata. Imprezę w brawurowym stylu poprowadził Błazen Jajosz.


Zdjęcie grupowe z jedną ze zwyciężczyń konkursu

Na najmłodszych czekały konkursy z nagrodami, których ukoronowaniem był quiz wiedzy o historii Przasnysza i okolic. Nagrody dla zwycięzców ufundował m.in. Powiat Przasnyski, który reprezentował Wicestarosta Przasnyski Waldemar Trochimiuk.


Zwycięzcy w quizie o historii Przasnysza i okolic:
Grupa starsza:
1. Bartosz Walczak
2. Blanka Kawęcka
3. Piotrek Jaroszewski


Grupa młodsza:
1. Marcel Wilga
2. Wojtek Linkie
3. Jakub Nieznański

Startuje przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. Nie czekaj na wzrost cen, kup grunt jeszcze w tym roku!

Opublikowane przez

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo, gm. Przasnysz Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.


Mapa Przasnyskiej Strefy Gospodarczej z zaznaczonymi na niebiesko działkami przeznaczonymi do sprzedaży

Kondolencje dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chorzelach Michała Wiśnickiego i rodziny z powodu śmierci Mamy

Opublikowane przez Kondolencje dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chorzelach Michała Wiśnickiego i rodziny z powodu śmierci Mamy

Uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej w gminie Krzynowłoga Mała

Opublikowane przez

Powiat Przasnyski dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym systematycznie dba o rozwój dróg powiatowych we wszystkich gminach na terenie całego powiatu. Przekonali się o tym ostatnio mieszkańcy gminy Krzynowłoga Mała, którzy widzą realne zmiany w swojej okolicy. Powiat inwestuje w poprawę bezpieczeństwa na drogach, o czym świadczy m.in. remont odcinka blisko 1,5 km drogi powiatowej nr 3218W Bystre Kurzyny – Krzynowłoga Wielka na granicy gmin Krzynowłoga Mała i Chorzele.


Otwarcie drogi. Zdjęcie grupowe: Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Jerzy Humięcki, Członek Zarządu Powiatu Pani Renata Wenda,  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Pióro wraz ze współpracownikami
Jako radny powiatowy z Gminy Krzynowłoga Mała osobiście zabiegałem o modernizację tego odcinka drogi, który jest ważnym szlakiem komunikacyjnym – powiedział Paweł Mostowy Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego. – Mieszkańcy wielokrotnie sygnalizowali mi konieczność wyremontowania tej trasy, dlatego cieszę się, że udało się wpisać tę inwestycję do budżetu Powiatu. Jest to kolejny wyremontowany odcinek prowadzący do samej Krzynowłogi Wielkiej, a więc staramy się robić coś, aby to miało ciąg, było systematyczne, aby jakość życia na terenach wiejskich się poprawiała. Podejmujemy działania, aby na terenie gminy Krzynowłoga Mała powstawały nowe odcinki, aby drogi były remontowane. Do tej pory były one dość mocno zaniedbane, dlatego tym bardziej cieszy, że został przeprowadzony remont tej drogi – podsumował Paweł Mostowy.W uroczystym otwarciu odcinka drogi powiatowej uczestniczyli również : Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Jerzy Humięcki, Członek Zarządu Powiatu Pani Renata Wenda, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Pióro wraz ze współpracownikami oraz mieszkańcy.


Remont odcinka obejmował:
- wylanie warstw nowej nawierzchni jezdni,
- doświetlenie skrzyżowania za pomocą lampy fotowoltaicznej,
- wymianę oznakowania pionowego,
- uzupełnienie poboczy po obu stronach kruszywem łamanym,
- renowację przydrożnych rowów,
- wycinkę krzewów.


Zadanie zrealizowano przy udziale środków własnych Powiatu Przasnyskiego oraz środków pochodzących z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych). Wartość robót budowlanych odcinka o którym mowa wyniosła 505 282,63 zł brutto. Wysokość dofinansowania stanowi 70% kosztów kwalifikowanych.


Wykonawcą robót budowlanych była firma: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.