Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Konferencja prasowa w sprawie przystąpienia gmin powiatu przasnyskiego do Programu „Czyste Powietrze”

Opublikowane przez

17 lutego 2021 roku w sali konferencyjnej Centrum Aktywizacji Biznesu odbyła się konferencja prasowa z udziałem pełnomocnika rządu ds. Programu „Czyste Powietrze” Bartłomieja Orzeł, który przedstawiał korzyści przystąpienia do programu zarówno dla mieszkańców, jak i samorządów gminnych. W spotkaniu uczestniczyli również: Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska, Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Jerzy Humięcki, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego Paweł Mostowy oraz przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych.


Zdjęcie grupowe podczas konferencji prasowej w Centrum Aktywizacji Biznesu


„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Ma na celu zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z kominów domów jednorodzinnych, które nadal często ogrzewane są starymi piecami centralnego ogrzewania. Program „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w polskiej historii i jednocześnie najważniejszym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem w kraju.


Jak zauważył minister Bartłomiej Orzeł, w interesie nas wszystkich jest to, aby jakość powietrza się poprawiała. Aby ułatwić mieszkańcom skorzystanie z możliwości wymiany pieca, czy też docieplenia domu, niedawno wprowadzono usprawnienia programu, między innymi: uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, możliwość składania wniosku online, integrację z programem „Mój Prąd” i podwyższenie dotacji dla najuboższych. Spowodowało to wzrost liczby składanych wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, co bardzo cieszy. Dodatkowo od połowy roku 2021 planowane jest udostępnienie pierwszych środków kredytowych na atrakcyjnych warunkach, oferowanych przez banki partnerskie programu. To kolejne ważne ułatwienie w sięganiu po wsparcie.


Zdecydowanym udogodnieniem dla osób chętnych do skorzystania z dofinansowania będą punkty informacyjno-konsultacyjne programu „Czyste Powietrze” na terenie gmin. Każdy mieszkaniec otrzyma tam stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu wniosku. Minister podkreślił, że pakiet korzyści czeka na wszystkie gminy, które do końca lutego zgłoszą się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a do końca maja 2021 roku podpiszą porozumienie o współpracy przy programie. Samorządy gminne otrzymają wówczas środki w wysokości do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza”, bonusy za złożone wnioski oraz dodatkową nagrodę za najwięcej złożonych wniosków w danym roku: aż 1 mln zł dla najbardziej zaangażowanej gminy! - Chciałbym zaapelować do gmin, które jeszcze nie podpisały porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, aby to uczyniły, bo najprościej jest mieszkańcom dotrzeć ze swoimi wnioskami, jeżeli mogą je składać w urzędzie gminy. Wprowadzony instrument finansowy pozwoli sfinansować etat doradcy programu „Czyste powietrze” w danej gminie oraz kwestie związane z promocją. Jest też zachętą do tego, aby efektywnie wdrażać program na terenie gminy – powiedział Bartłomiej Orzeł.


Gmina Przasnysz jest jedną z pierwszych gmin, które przystąpiły do programu. Wójt Grażyna Wróblewska podczas konferencji nadmieniła, że w ramach projektu w całej gminie powstało już 390 nowoczesnych rozwiązań pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych: kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła. Wójt podkreśliła, że zainteresowanie programem jest duże, bo korzyścią jest nie tylko mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ale również oszczędność. Przy korzystaniu z tanich źródeł energii widać wymierną korzyść, a dodatkowo wymianę drzwi i okien, docieplenie domu, czy koszty termomodernizacji można odliczyć od podatku.


Wójt Gminy Krzynowłoga Mała również przystąpi do programu i chociaż – jak sam podkreślił - jego gmina jest gminą rolniczą, to mieszkańcy aktywnie wymieniają piece, montują kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, więc z pewnością będą zainteresowani programem „Czyste Powietrze”.


- Bardzo się cieszę z dzisiejszej konferencji, mam nadzieję, że za pośrednictwem mediów dotrzemy do naszych mieszkańców, którzy jeszcze nie wymienili źródeł ogrzewania w swoich domach, a potrzebują w tym pomocy – podsumował Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski.
Środki dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” mogą być przeznaczone na:
– wymianę, zakup oraz montaż źródeł ciepła (takich które spełniają wymagania programu);
– instalację fotowoltaiczną i kolektory słoneczne;
– wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych;
– montaż i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania;
– docieplenie domu;
– instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Otwarto oferty w kolejnych przetargach na wykonanie przebudowy dróg wojewódzkich 614 i 544

Opublikowane przez Otwarto oferty w kolejnych przetargach na wykonanie przebudowy dróg wojewódzkich 614 i 544

Powiat Przasnyski kilkakrotnie ogłaszał przetargi na zaprojektowanie i budowę odcinków dróg wojewódzkich: 544 Mława - Ostrołęka i 614 Chorzele - Myszyniec. Do tej pory przetargi nie były rozstrzygnięte, ponieważ oferty złożone przez potencjalnych wykonawców znacznie przekraczały wartość środków przyznanych na wykonanie tego zadania jakie ma w dyspozycji Powiat.


Po ogłoszeniu kolejnych dwóch przetargów, do Powiatowego Zarządu Dróg  wpłynęło łącznie 11 ofert na wykonanie przebudowy dwóch dróg wojewódzkich. Po otwarciu ofert okazało się, że wszystkie znacząco wykraczają poza kwoty, które na realizację inwestycji zamierza przeznaczyć zamawiający. W przypadku drogi wojewódzkiej numer 614 najtańsza ze złożonych ofert przewyższała wycenę zamawiającego o ponad 14 milionów złotych, a dla DW544 najtańsza oferta przekraczała wycenę aż o 25 milionów złotych. Daje to łączną sumę blisko 40 mln zł brakujących środków w stosunku do wyceny z 2018 roku, zgodnie z którą Powiat miał otrzymać na wykonanie tych zadań środki unijne i samorządu Województwa Mazowieckiego. 


Przypomnijmy, że Rada Powiatu Przasnyskiego przyjęła uchwałę o tymczasowym przejęciu dróg wojewódzkich, komunikujących powiatowe strefy gospodarcze, jednak nie pozbawiło to tych dróg kategorii wojewódzkiej. Powiat przejął je tylko na czas budowy i miał zająć się formalnościami związanymi z przygotowaniem do rozpoczęcia inwestycji oraz nadzorowaniem prac budowlanych. Władze Powiatu wraz z Powiatowym Zarządem Dróg podjęły szereg działań przygotowawczych, m.in. uzgodnienia z Wodami Polskimi, z PKP PLK, konsultacje z mieszkańcami w celu omówienia kwestii zjazdów indywidualnych, wydzielenia dróg do przegonu bydła mlecznego. Przygotowano roboczy projekt, na którym mieszkańcy mogli wprowadzać zmiany oraz przedyskutować ważne kwestie. 


Jak można zauważyć, ceny zaoferowane przez potencjalnych wykonawców są wyższe prawie o wartość wykonania remontu jednej z takich dróg (blisko 40 mln zł, a przebudowa DW544 została wyceniona na 42 milionów złotych). Są to ogromne pieniądze.


- Pomimo zmienionej przez zagrożenie pandemiczne rzeczywistości, realizujemy zaplanowane wcześniej działania. Kontynuujemy i kończymy rozpoczęte inwestycje, ogłaszamy nowe przetargi, jednak ich rozstrzygnięcie zależy od ofert złożonych w przez oferentów, którzy mimo widocznego spadku cen nie mogą zaproponować kwot mieszczących się w przyznanych nam środkach – mówi starosta Krzysztof Bieńkowski.


Starosta zaznacza również, że w związku z zaistniałą sytuacją Powiat zwrócił się o zwiększenie finansowania unijnego oraz z samorządu wojewódzkiego tak, by móc zrealizować inwestycje na obu drogach wojewódzkich. Są to niezwykle ważne drogi, bardzo kosztowne w przebudowie, dlatego też konieczne było pozyskanie ogromnych kwot środków zewnętrznych, co – jak się okazało – w obliczu aktualnych cen w branży budowlanej nie jest wystarczające. 


Teraz więc realizacja przebudowy wspomnianych dróg w planowanym kształcie, zależeć będzie od decyzji ich właściciela - samorządu Województwa Mazowieckiego. Większe środki unijne na te projekty i wkład własny do nich pozwolą rozstrzygnąć przetargi i rozpocząć zapowiadaną budowę. 

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego, położonej w obrębie Brzeski Kołaki, gmina Chorzele.Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Budżety Obywatelski – wyniki głosowania

Opublikowane przez Budżety Obywatelski – wyniki głosowania

15 lutego 2021 roku na platformie informacyjnej dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu Powiatu Przasnyskiego opublikowano wyniki głosowania na zadania zgłoszone przez mieszkańców powiatu do realizacji w roku 2021 roku.

Uchwała Nr 338 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez Uchwała Nr 338 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej". Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Nowy przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie

Opublikowane przez Nowy przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie

Właśnie ogłosiliśmy kolejny przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie. Ogłoszenie o przetargu jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. Szczegółowe informacje dotyczące działek i warunków przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, pokój nr 20 (parter), tel. (29) 752 22 70 wewn. 223, e-mail: geodezja@powiat-przasnysz.pl

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.